โปรโมชั่นล่องเจ้าพระยา เดือนมิถุนา 65 ราคาเดิม…

☀️โปรโมชั่น ล่องเจ้าพระยากับเรือรอยัลปรินส์เซส โดย Mytripbangkok เดือนมิถุนายน 65 ราคาเดิม…

Dinner

ศ-ส-อาทิตย์

                ผู้ใหญ่  899

                เด็ก    600 ( 5-10 ขวบ)

จันทร์-พฤ

                ผู้ใหญ่  799

                เด็ก    500

Sunset  เฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์

                ผู้ใหญ่   699

                เด็ก       500 ( 5-10 ขวบ)

             เด็ก 1-4 ขวบ ฟรี

จองตั่วล่วงหน้า Mytripbangkok Tel : 0657497894 ,0816980423

Add Comment